MONTASJE

Nordisk Varme er den ledende leverandøren av varmepumper i regionen, med over 13 års erfaring og ansvar for nærmere 10.000 monterte varmepumper. Vi kommer personlig ut til kunde på befaring og gir råd om riktig modell og beste plassering av innedel og utedel. Nordisk Varme sine priser inkluderer standard montasje.

Godkjente montører
Nordisk Varme benytter kun NOVAP og F-gass sertifiserte montører. Det sikrer fagmessig og korrekt montering slik at kunden er best mulig sikret problemfri drift av varmepumpen. Riktig montering ivaretar også de estetiske kravene. Installasjonen blir normalt gjort på en dag.

Hva inkluderer en montasje?
En standard installasjon inkluderer inntil fire meter rør mellom utedel og innedel, og omfatter oppmontering, igangkjøring, testing og opplæring av brukeren. Kunden er selv ansvarlig for en 10/16A jordet kurs til varmepumpen. Dersom det kreves mer enn fire meter rør mellom innedel og utedel, kommer et tillegg i prisen.

Autorisert Daikin forhandler
Kjøper du en Daikin varmepumpe fra Nordisk Varme følger det med 5 års trygghetsgaranti. Daikin utvikles og produseres i Europa, og flere av deres modeller et utviklet i Norden nettopp for å takle vårt kalde klima. En autorisert Daikin forhandler er nøye plukket ut for at din trygghet skal ivaretas. Trygghetsgarantien betyr at du som sluttbruker får dekket deler og arbeid i 5 år etter installasjon.

Fornøyde kunder
Nordisk Varme er opptatt av at kundene er fornøyde. En varmepumpe fra Nordisk Varme er en god investering i egen bolig som vil gi økonomisk gevinst og bedre inneklima i mange år framover.